Sat Nam Rasayan

Sat Nam Rasayan

Sat Nam Rasayan je pradávné jogínské léčebné umění, používající vyšší vědomí k léčení. Léčitel se ponořuje do stavu hluboké meditace nazývaného Shunia a umožňuje dalšímu účastníkovi nebo účastníkům jej následovat. Postupně dochází k hlubokému uvolnění a tím může dojít k odstraňování různých bloků působících potíže.
Jogi Bhajan nazýval tuto jogínskou technologii ultra-relaxací.

Medicínské výzkumy prokázaly, že uvolnění snižuje krevní tlak, zmírňuje strach a úzkost a povzbuzuje imunitní systém a jeho funkce.


Shunia

V rozlehlé říši tvého bytí existují světy nad světy a vesmíry nad vesmíry. Existují bez omezení a bez hranic. Jsou nekonečné. Skrze všechny tyto světy a vesmíry prostupuje jedna síla, a tou silou je Ticho. Toto ticho je Shuniya, toto Ticho je podstata, je to pojivo, je to síla, je to Jednota.

Ponoř se do ticha a buď v jednotě ve svém tichu. Buď v jednotě se vším. Buď v jednotě v Shuniya.

Je to v tomto posvátném prostoru, kde je vše dostupné. Vše je možné. Shuniya je prostor mezi tvými myšlenkami, činy, pocity a je tichým pojítkem mezi všemi věcmi. Shuniya je neomezená léčivá síla. Stálá tichá síla.